Смайыл Алдан,  Тәңір соты: повестер мен драмалық шығармалар / А.Смайыл. – Алматы: Болашак, 2020. – 256 бет