Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.10. Абайдың адамгершілік мұраттары / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 340 б.