Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.9. Түркістан – Тараз арасы / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 376 б.