Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.7. Тараз ой-толлғаныстары / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 368 б.