Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.5. Толық библиографиялық көрсеткіш / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 592 б. – (қазақ, орыс тілдерінде)