Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.3. Мұхтар Әуезов. Абайтану дәрістерінің дереккөздері  / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 464 б. – (қазақ, орыс тілдерінде)