Мырзахметұлы Мекемтас, Абайтану. Т.2. Мұхтар Әуезов және абайтану мәселелері / М.Мырзахметұлы. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 352 б.