Жабықбаев Секербек, Жасын ойлар, жанымды мазалайды. – 2 басылым. – Павлодар: Сытина, 2017. – 162 б.