Бөпежан Әлия, Сахна сәулесі: театр туралы мақалалар, эсселер, портреттер / Ә.Бөпежанова. – Алматы: Болашак, 2020. – 480 б.