Шамахайұлы Қуандық, Шөлейт жақта: әңгіме, хикаят, сатиралық көрініс, скетч, эссе, очерк / Қ.Шамахайұлы. – Алматы: Дәуір, 2020. – 360 б.