Үсенбаев Б., Күрең күз / Б.Үсенбаев. – Алматы: Дәуір, 2020. – 176 б.