Айтұлы Несіпбек, Таңдамалы: өлеңдер мен поэмалар/ Н.Айтұлы. – Нүр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 480 б.