Құлыяс Табыл, Таңдамалы. Бес томдық. Т.4. Құйындатқан өмір-ай / Т.Құлыяс. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 572 б.