63.3+82  Әбсадық  Алмасбек, Хан Абылай: тарихи тұлға һәм фольклорлық қаһарман / А.Әбсадық. – Алматы: Болашақ, 2020. – 192 б.