Әбіш Кекілбаев, Шығармашылығы: энциклопедия. – Алматы: Қазақ кітабы, 2020. – 800б.