Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.8. Poesie et prose / Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 224 s.