Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.2. Ескендір: поэмалар, аудармалар/ Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 224 б.