Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.1. Мыңмен жалғыз алыстым: өлеңдер / Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 304 б.