Зәкен Тұрсынхан, Аттила. Балқан тауға барғандар: тарихи роман / Т.Зәкен. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 160 б.