Абдраман Шәмшиден, Екі томдық шығармалар жинағы. Т.2 / Ш.Абдраман. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 488 б.