Жолдасбеков М., Ұлы дала әдебиеті / М.Жолдасбеков. – Нұр-Сұлтан: Күл-тегін, 2020. – 416 б.