Оразбаева Фаузия, Ой өрнегі – сөз: зерттеулер / Ф.Оразбаева. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 516 б.