Омашев Намазалы, Таңдамалы шығармалар жинағы. Т.1 / Н.Омашев. – Алматы: Азия Арна, 2020. – 400 б.