Қазақстан Республикасының Конституциясы=Конституция Республики Казахстан =Nhe Constitution of the Republic of Kazakstan. – Нұр-Сұлтан: регис-СТ, 2020. – 420 б. – (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде)