Өмірбаев А. Жас жүрек / А.Өмірбаев. – Алматы: Жалын, 2021. – 192 б.