Сабыр М. Көне қыпшақ тілі мен қазақ тілінің фоно-морфо-семантикалық сабақтастығы / М.Сабыр. – Алматы: Liber. 2021. – 464 бет.