Сабыр Мұрат, Қыпшақтану / М.Сабыр. – Алматы: Liber. 2021. – 256 бет.