Шонбай, Қ. Екінші болма! : Бизнесте, карьерада және өмірде женіске жетудің қазақша жолы / Қ Шонбай, — Алматы: Самға,  2019. – 224 б.