Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы. Бес томдық. Т.3. Алтын Орда дәуіріндегі әдеби жәдігерлер (діни-дидактикалық шығармалар).  – Алматы: Evo Press, 2020. – 576 бет