Абай және қазақ социумы: Ұжымдық монография. Т.3.Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 508 бет