Қасқабасов Сейіт, Таңдамалы. Т.5. Ғылым және ғалым: Әр жылғы зерттеулер / С. Қасқабасов. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 344 бет