Сүлейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Қазақстан тілдері: әлеуметтік лингвистика анықтамалығы = Языки Казахстана: социолингвистический справочник / Э.Д.Сүлейменова, Н.Ж.Шаймерденова. – Алматы: Золотая книга, 2020. — 480 бет