Смағұл Бақытбек, Шығармалар = Произведения. Т.3 / Б.Смағұл. – Алматы: Сардар, 2020. – 336 бет.