Смағұл Бақытбек, Шығармалар = Произведения. Т.2 / Б.Смағұл. – Алматы: Сардар, 2020. – 384 бет. + 24 бет суретті