Медетбек Темірхан, Шығармалары: 7 томдық. Т.2: өлеңдер / Т.Медетбек. – Алматы: Керемет медиа, 2020. – 320 бет.