Досанов Сәбит, Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.9: Поэзия/ С.Досанов. – Алматы: Арда-7, 2020. – 600 бет.