Досанов Сәбит, Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.8: Драма / С.Досанов. – Алматы: Арда-7, 2020. – 464 бет.