Абдрахманов Сауытбек, Абыз Әбіш: Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар / С.Абдрахманов. – Нұр-Сұлтан, 2020. – 560 бет