Нәзір Төреқұлұлы (Төреқұлов): Таңдамалы мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы = Назир Турекулулы (Тюрякулов): Сборник избранных статей и архивных материалов. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 400 бет. – (қазақша, орысша)