Уорделл Джон Уилфорд (John W.Wardell), Қазақ даласында = In the Kirgiz Steppes = В казахских степях / Уорделл Джон Уилфорд. — Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 440 бет – (қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде)