Сәки Қайрат, Ер қаруы – бес қару / Қ.Сәки. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 160 бет