Бөкейхан Әлихан, Шығармалары = Сочинения. Т.1 / Ә.Бөкейхан. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 610 бет. – (қазақша, орысша)