Барлыбаева Лаура, Славные сыны Отечества/ Л.Барлыбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 394 с.