Адамбаев Балтабай, Шешендік өнер / Б.Адамбаев. – Алматвы: Білім, 2019. – 216 бет.