Жиенбай Қуаныш, Күздің жылы жаңбыры: әңгімелер, хикаяттар / Қ.Жиенбай. — Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 368 бет