Қеншілікұлы Амангелді, Әлем әдебиетінің әңгімелері: зерттеулер, эсселер, сұхбаттар / А.Кеңшілікұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 376 бет