Тоқтарбай Елдос, Жарық сәуле: әдеби зерттеулер мен толғаныстар / Е. Тоқтарбай. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 352 бет