Бәмішұлы Бақытбек, Сөз мәйегі / Б.Бәмішұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 312 бет