Ниязбек Рафаэль, Арғымақтар даласы: өлеңдер мен поэмалар / Р.Ниязбек. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 384 бет