Жұртбай Тұрсын, Жолы болған жолаушы: ғылыма экспедициялардың күнделіктері / Т.Жұртбай. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. – 352 бет